Odgovarajući uslovi za krave (Video)

Po ovim zimskim, hladnim danima, osim obezbeđivanja adekvatnih uslova u štalama, kravama je potrebno obezbediti i odgovarajuću hranu, Ukoliko se goveda, naročito visokomlečne krave, hrane neodgovarajućom hranom, to može dovesti do smanjene proizvodnje mleka.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_aFY6gnHvJY

Aleksandar Krkokbabić