Živanović: Sa troje odbornika radićemo još više za svako mesto i svaku ulicu u našoj opštini

Grupa građana „Inđija i ti“ zahvaljuje svim građanima i građankama koji su izašli na lokalne izbore iiskoristili svoje biračko pravo, a posebno smo zahvalni svima koji su podržali našu izbornu listu. Sa osvojena tri odbornička mandata, trudićemo se i raditi svi zajedno još jače za svako mesto, svaku ulicui svaki kraj naše opštine.

Za svako drvo, klupu, kilometar infrastrukture. Opravdaćemo poverenje kojenam je dato.U izbore smo ušli čista srca sa postignutim rezultatima i odlučni da se ne bavimo negativnomkampanjom i ne napadamo druge liste. I ostali smo pri toj odluci, uprkos tome što smo trpeli napadepojedinih pristalica liste „Građanin IN“, naročito na društvenim mrežama.

I pred prošle izbore smo rekli i ostajemo pri tome da ne želimo da učestvujemo u napadima, ostrašćenimpolitičkim raspravama, spekulacijama na Fejsbuku, svađama i polarizacijama.Iskreno verujemo da rasprave i prepucavanja podstiču deo birača da na izbore ne izađe.Sa druge strane, i pre četiri godine smo poručivali da je Inđiji potreban jedan partnerski odnos vlasti iopozicije, uz kritiku, ali bez puke ostrašćenosti i prepucavanja. To mislimo i danas.

Pred nama je četiri godine rada. I svim političkim činiocima, bilo da budu u vlasti, ili opoziciji, želimopuno uspeha.

Živan Živanović

član Užeg tima

Grupe građana „Inđija i ti“