Održan Moto susret u Šidu (Video)

Na Lipovači je održan 13. Moto skup koji je organizovao Moto Klub ’’Šid’’. Susreti su trajali od 17. do 19. maja i uključivao je raznovrsan program za sve učesnike i posetioce.

Gorana Krmar