Zaključen birački spisak

Za predstojeće lokalne izbore zakazane za 2. jun 2024. godine, u skladu sa zakonskom procedurom, 17. maja, tačno u ponoć zaključujen Jedinstveni birački spisak. Ujedno, ovaj datum je i krajnji rok do kada izmene u biračkom spisku, predviđene nedavno usvojenim Zakonom o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, moraju da budu izvršene. U skladu sa usvojenim zakonskim rešenjem, građani koji su u poslednjih 11 meseci, počev od 3. jula 2023. godine, menjali prebivalište neće moći da glasaju na novoj adresi.  
U periodu od 18. maja do 29. maja 2024. godine u ponoć građani mogu da upute zahtev za upis ili promenu podataka koji se odnose na evidenciju birača i to elektronskim putem na nacionalnom Portalu eUprava koristeći uslugu „Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku“ ili popunjavajući obrazac u njihovom matičnom gradu, odnosno opštini.