Pojačana kontrola autobusa (Video)

Na snazi je pojačana kontrola saobraćaja od strane pripadnika saobraćajne policije usmerena na otkrivanje prekršaja koje prave vozači autobusa i teretnih vozila . Poseban akcenat stavljen je na kontrolu autobusa kojima se vrši organizovan prevoz dece na đačke ekskurzije.

Katarina Perić Jovanović