Nastavljen rast cena svih poljoprivrednih proizvoda – kukuruz 18,88 din/kg

Ponder cena kukuruza za posmatrane dane iznosi 18,88 din/kg bez PDV-a (20,77 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 2,69 odsto.

Tokom četira radna dana u ovoj nedelji i dva radna dana pre praznika (29. i 30. april), preko Produktne berze je prometovano 6.050,00 tona robe, finansijske vrednosti 136.706.500,00 dinara. Kao i prethodne dve sedmice, ponovo je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju. Rast cena svih poljoprivrednih proizvoda se nastavio.

Kukuruz je i u ovom posmatranom periodu bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 65 odsto ukupnog prometa. U danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda koja je bila izražena na višem cenovnom nivou uz slabiju tražnju. Tokom ove sedmice uočljiva je bila povećana aktivnost učesnika na tržištu kukuruza, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,30 do 19,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta.

Ponder cena za posmatrane dane iznosi 18,88 din/kg bez PDV-a (20,77 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 2,69 odsto. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a.

Pšenica 20,97 din/kg bez PDV-a

Kada je u pitanju tržište pšenice, u danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda i slaba tražnja. Nakon praznika došlo je do promene dinamike, te je tokom ove sedmice tražnja bila veća od ponude. Pšenica je prometovana u cenovnom rasponu od 20,80 do 22,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena za posmatrani period iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,06 din/kg sa PDV-om), te je ona u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu bila veća za 3,22%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 30 odsto udela.

Slabija ponuda soje

Na tržištu soje nije bilo veće aktivnosti učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Zaključeni su berzanski ugovori po ceni od 57,00 do 58,20 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 57,90 din/kg bez PDV-a (63,69 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 4,32 odsto.

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33 odsto proteina po ceni od 27,80 do 28,00 din/kg bez PDV-a.

Produktna berza za 29. i 30.04 i od 7. do 10.05.

Aleksandar Krkobabić