Ističe rok za poljoprivrednike

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raraspila je javni poziv za finasijsku pomoćć poljoprivrednicima oštećenima olujnim nevremenom19 jula 2023 godine. Rok za prijavu je do 13 maja. Pomoć iznosi 20.00 dinara , a potrebna dokumntacija uključuje ličnu kartu , zapisnik o šteti dokaze o vlasništvu zemljišta.

Danijela Đaković