Konkurs za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

U toku je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini i trajaće do 31.05.2024. godine. Cilj konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2024. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog fonda.

Aleksandar Krkobabić