Značaj besplatne analize zemljišta (Video)

Poljoprivrednici na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i ove godine imaće mogućnost besplatne hemijske analize zemljišta. Lokalna samouprava u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom u Sremskoj Mitrovici omogući će besplatno uzorkovanje zemljišta sa ciljem da se ukaže na racionalno korišćenje mineralnih đubriva, a u cilju povećanja prinosa i kvaliteta useva.

Kristina Bojić