Predavanje u školi “Jovan Jovanović Zmaj” (Video)

Stradanja naroda Srema u ustaškim akcijama Viktora Tomića tokom leta 1942. godine, bila je tema današnjeg predavanja u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” koje je organizovala Gradska uprava za obrazovanje u Sremskoj Mitrovici i Muzej genocida u Beogradu po svim osnovnim i srednjim školama u Sremskoj Mitrovici. Cilj ovog predavanja je priblizavanje naše istorije sve više deci i njihova empatija prema spomen kopleksima stradalima.

Danijela Đaković