U toku podnošenje zahteva za otpis kamate poreskih dužnika (Video)

U Gradsku upravu za budžet u Sremskoj Mitrovici do sada je pristiglo oko 45 zahteva za otpis kamate za poreske dužnike, kažu nadležni. Kako je već rečeno, po toj Odluci neredovne platiše dobijaju mogućnost da svoja dugovanja izmire u roku od 30 dana, a za uzvrat im se otpisuje kamata. Svi dužnici zahteve mogu predati u Uslužnom centru.