Šarošković: Odluka stupila na snagu (Video)

U Sremskoj Mitrovici je stupila na snagu Odluka o uslovnom otpisu kamate za fizička i pravna lica na poreze, eko taksu i druge izvorne prihode grada.  Po toj Odluci neredovne platiše dobijaju mogućnost da svoja dugovanja izmire u roku od 30 dana, a za uzvrat im se otpisuje kamata. Iz Gradske uprave za budzet najavili su olakšice i za poreske obveznike koji redovno izmiruju svoje račune, rečeno je na konferenciji u Gradskoj kući.

Danijela Đaković