Ističe rok za prvu ratu

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe u sredu, 14. februara. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine. Ukoliko se novim rešenjem za porez utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Danijela Đaković