Godišnja skupština Udruženja proizvođača grožđa i vina

U četvrtak, 8. februara sa početkom u 18,30 u Galeriji Matice Srpske pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, obratiće se na svečanoj Godišnjoj skupštini Udruženja proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“, s obzirom da je ovo Udruženje jedan od ključnih partnera Sekretarijata i koizlagač i na ovogodišnjem 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, u sklopu ,,Vinske ulice“.