Održana tribina “Ratne heroine” (Video)

Održana tribina „Ratne heroine“ u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici koju su organizovali Muzej žrtava genocida i Centar za kulturu Sirmijumart. Tribina se fokusirala na tematiku žena heroina, koje su još od perioda Balkanskih ratova i Prvog i Drugog svetskog rata, kao medicinsko osoblje ili na neki drugi način, bile aktivne učesnice u oružanim borbama, i drugim aktivnostima kako bi spasile  svoje porodice, narod, državu.

Katarina Marjanović