Nastavlja se izgradnja kanalizacione mreže

U Opštini Pećinci nastavlja se sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže. Raspisan je tender za kanalizaciju u Deču, a uskoro će biti raspisani i tenderi za Sremske Mihaljevce i Karlovčić. Prvih 12 naselja će biti priključeno na prečistače u Pećincima i Šimanovcima, dok će Obrež, Ašanja i Kupinovo, zbog blizine Specijalnog rezervata prirode Obedska bara, imati sopstvene mini-prečistače“ – najavio je predsednik Đokić.

Jovana Stupar