Pod završnim slojem tampona 6 km puta

Na deonici Gibarac – Šid mehanizacija radi na postavljanju završnog sloja tampona. Saobraćaj se u zoni radova odvija naizmenično. Do sada pod završnim slojem tampona je 6km puta.

Katarina Marjanović