Ukupno 13 oboleih od Korona virusa u Sremu (Video)

Prema podacima dobijenim  epidemiološkim nadzorom Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici  na današnji dan utvrđeno je da se povećao broj obolelih od virusa Kovid 19 na teritoriji Srema, tako da sada ukupan broj obolelih iznosi 13. 

Sanja Mitrović