Niz akcija Crvenog krsta Pećinci (Video)

U proteklom periodu Crveni krst Pećinci imao je niz akcija. Izvršena je podela paketa hrane i higijene, a trenutno se prikuplja odeća pre svega za decu, ali i ostale ugrožene građane.

Jovana Stupar