U planu postavljanje terena za male sportove

Kao jedan od prioriteta Opštine Pećinci su deca i mladi stoga se dosta radi na unapređenju uslova života ove kategorije stanovništva. Uređeni su sportski tereni kod osnovne i srednje škole, a u narednom periodu u školama sa teritorije pećinačke opštine biće postavljeni tereni za male sportove, a u svim seoskim mesnim zejednicama biće rekonstruisana ili postavljena nova dečja igrališta.