Rad javnih preduzeća (Video)

Na održanoj sednici Skupštine Opštine Ruma nekoliko tačaka dnevnog reda odnosilo se na rad javnih preduzeća. Data je saglasnost JP “Vodovod” i JP “Komunalac” za nabavku opreme i mehanizacije. Predsednik SO Ruma Stevan Kovačević očekuje da će se nabavkom opreme ova dva javna preduzeća postaviti na takve osnove da mogu udovoljiti zahtevima građana što se tiče kvaliteta komunalnih usluga.

Jovana Stupar