Nova mala gradonačelnica (Video)

Novi mali gradonačelnik Sremske Mitrovice je Aleksandra Ovšek učenica drugog razreda OŠ “Triva Vitasović Lebarnik”u Laćarku. Njoj je u Gradskoj kući mandat predao dosadašnji mali gradonačelnik Andej Božić. Izbor malog gradonačelnika vrši se radicionalno povodom Svetskog dana deteta 20. novembra.

Katarina Marjanović