Usvojene odluke na sednici Skupštine u Rumi

Na danas održanoj sednici skupštine Opštine Ruma lokalni odbornici su usvojili odluke o usvajanju zahteva Nadzornog odbora JP “Vodovod” Ruma za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinukao i   zahteva Nadzornog odbora  tog preduzeća za davanje saglasnosti za nabavku opreme i mehanizacije.

Jovana Stupar