Sednica Štaba za vanredne situacije

U Sremskoj Mitrovici održana je sednica Štaba za vanredne situacije, gde je usvojen Plan organizacije i rada zimske službe za period 2023/2024., zatim informacija o pripremljenosti lokalnih javno komunalnih preduzeća i Centra za socijalni rad „Sava“ za nastupajući zimski period, kao i informacija o uspostavljanju sistema civilne zaštite. Pre ove sednice Gradu Sremska Mitrovica je od Sektora za vanredne situacije uručena zahvalnica za izuzetnu saradnju.