Razgovor sa ženama (Video)

Prilikom posete Rumi potpredsednica Vlade i ministaraka kulture Maja Gojković razgovarala je sa ženama različite starosne dobi i obrazovnih profila. Teme o koji se razgovaralo su položaj žene danas, o izazovima majčinstva, o odnosu roditelja prema prosvetnim radnicima kao i o dualnom obrazovanju.