Održana sednica Opštinskog veća u Rumi

Na sednici Opštinskog veća u Rumi između ostalog lokalni većnici razmatrali su Izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Ruma za period od prvog januara do tridesetog oktobra ove godine – treći kvartal, kao i predlog Odluke o određivanju lokacija u kojima će se vršiti bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Ruma za tekuću godinu.

Jovana Stupar