Nacrt rebalansa budžeta za 2023. godinu

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu Opštine Ruma pristupa izradi nacrta rebalanasa budžeta za 2023. godinu, drugi rebalans. Svi direktni, indirektni i ostali korisnici budžeta Opštine Ruma su dužni da svoj Predlog finansijskog plana dostave preko Pisarnice opštinske uprave, Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu najkasnije do petka 17. novembra 2023. godine.

Jovana Stupar