Uručeni ugovori za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima fakulteta i Visokih škola čiji je osnivač AP Vojvodina ugovore ukupne vrednosti 105 miliona dinara za nabavku opreme i izgradnju sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela.
Deo novca biće utrošen i na izgradnju fotonaponske elektrane snage 50 kilovata na krovu postojećeg objekta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare “Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici.