Bolja ponuda zrna kukuruza

Sezona berbe kukuruza roda 2023. godine uslovila je bolju ponudu ove značajne komponente za proizvodnju kvalitetnog stočnog hraniva, kako na pijacama, tako i na drugim prodajnim mestima u Srbiji. Nije bilo značajnijih promena u obimu ponuda pšenice, stočnog ječma, stočnog brašna i ostalih poljoprivrednih proizvoda u odnosu na septembar. Cena kukuruza je na pijacama u Srbiji tokom oktobra varirala u intervalu od 20 do 34 din/kg. Najčešće se mogao pazariti po ceni od 30 din/kg, što ukazuje na pad u odnosu na septembar.

Aleksandar Krkobabić