Državni sekretar u Šidu (Video)

Državni sekretar za sport Marko Kešelj obišao je danas Karate klub koji trenira u  Ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju “Partizan”, kao i odbojkaški klub “Maks” u fiskuturnoj sali  OŠ “Branko Radičević” u Šidu.

Sekretar Kešelj prisustvovao treninzima klubova a zatim je klubu Maks koji trenira na novoj podlozi uručio nove odbojkaške dresove.

Sanja Mitrović