Napreduju radovi na putu Sremska Mitrovica-Manđelos

Radovi na deonici puta Sremska Mitrovica – Manđelos napreduje predviđenom dinamikom. Vozila se naizmenično puštaju u zoni radova. Trenutno su radovi postavljanja prvog i drugog sloja kamena kao i iskop kanala.

Katarina Marjanović