Mere energetske sanacije

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije u Opštini Pećinci je zatvoren zbog utroška predviđenih sredstava. Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 022/400-748 i 022/400-722, kao i na elektronsku adresu sekretar.so@pecinci.org.