Utrošena sredstva za meru energetske sanacije (Video)

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije za porodična domaćinstva u Sremskoj Mitrovici je zatvoren 3. novembra zbog utrošenih sredstava. Pristiglo je oko 70 prijava, a grad za ovu meru je opredelio 12,5 miliona dinara.

Katarina Marjanović