Stres, sveprisutna pojava (Video)

Termin stres postao je neizostavan deo komunikacije. Gotovo na svakom koraku se mogu čuti razni razgovori o stresu zbog posla, prevelikih obaveza, opterećenja, nedostatka vremena, porodičnih problema.

Građani su izrazili različite stavove o stresu. Neki su naglasili važnost strategija za suočavanje sa stresom i na koji način se oni bore sa stresom.

Stres je u današnjem društvu sveprisutna pojava koja može imati ozbiljan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje. Mnogi ljudi pod uticajem stresa I anksioznosti, doživljavaju niz telesnih simptoma, uključujući uzbrano lupanje srca, bolove u grudima, leđima i mišićima. Iako ovi simptomi nisu nužno povezani sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, emocionalni odgovor na stress ih čini za osobu stvrnima i uznemirujućima.

Prilagođavanje na nove situacije i izazove često nosi sa sobom stresne reakcije na više nivoa. Kada se suočavamo s događajima koji zahtevaju promišljanje, donošenje odluka i prilagođavanje, to može imati dubok uticaj na svet. Psihologija ističe da se takvi događaji aktiviraju na različitim nivoima – kognitivnom, emocionalnom i čak fiziološkom.

Stres je složen fenomen koji značajno utiče na ljudsku psihu I telo. Za savremenog čoveka je važno da razume stres i njegove efekata na različitim nivoima, kako bi se bolje nosili s izazovima i promenama u modernom društvu.

Marko Ivković