Vandalizam. Uništena tabla sa natpisom “Zabranjeno bacanje smeća” (Video)

Opština Iđija stalno se suočava s problemom divljih deponija koje redovno uklanja, a one se najviše formiraju kod Putareve kuće na Banstolu, Slankamenačkim Vinogradima i Maradiku zbog čega su lokalne vlasti bile prinuđene da postave video nadzor. Nedavno je, uništena je tabla  sa natpisom  “Zabranjeno bacanje smeća” kod Putareve kuće koju je postavilo  Javno Komunalno Preduzeće “Komunalac”. Kako su na tom mestu postavljene nadzorne kamere, snimljeni su počinioci ovog dela. Snimci su predati policiji, istakako je predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak.

Milica Eraković