Potvrđeni mandati

Gradski odbornici su na predlog Odbora za mandatno-imunitenska pitanja potvrdili mandate u Skupštini Grada Sremska Mitrovica novim odbornicama, Mariji Simovljević iz Jarka i Mihailu Sretenoviću iz Noćaja s liste “Aleksandar Vučić – za našu decu” na mesta dotadašnjih Marine Maksimović i Dušice Šipka. Na predlog gradonačelnice Svetlane Milovanović za novog člana Gradskog veća tajnim glasanjem izabrana je Jelena Arbanas umesto dr Ranka Popovića.