Izložba “Vojna granica u Sremu – kultura sećanja” (Video)

Izložba posvećena je vojnoj granici u Sremu koji ima dugu graničnu istoriju, počevši od 18. veka pa sve do pretposlednje decenije 19. Građani koje smo zatekli na izložbi u Carskoj palati, ovu izložbu i ono šta ona prikazuje smatraju veoma bitnom.

Izložbu je radio tim autora iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica na čelu sa profesorom doktorom Nenadom Ninkovićem, koji dodaje da je Mitrovica gotovo vek i po bila sedište čuvenog Petrovaradinskog puka koji i ako je nosilo ime po Petrovaradinu, nalazilo se u Sremskoj Mitrovici.

Ovaj značajan datum iskorišten je da se pored oslobođenja Grada Sremske Mitrovice, obeleži i 150 godina od razvojačenja Vojne granice u Sremu, sa izložbom koju je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja, Vlade Republike Srbije.

Većina objekata koji su predsatvljeni na ovoj izložbi nalaze se i dan danas u centru Sremske Mitrovice, a kako su oni pre izgledali građani mogu da pogledaju na ovoj izložbi koja će biti otvorena sve do petka 3. novembra.

Katarina Marjanović