Mišković poručio opoziciji: “Poslovnik o radu Skupštine važi za sve, niste vi iznad zakona” (Video)

Opozicioni odbornici Grupe građana „Grad za sve nas“ napustili su sednicu Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici, nezaodvoljni, kako kažu jer njihov predlog dopune dnevnog reda kojim su tražili ukidanje svih naknada nije uvršen u dnevni red.  Iz Skupštine grada, odgovoreno im je da i oni, kao i svi ostali moraju poštovati Poslovnik o radu Skupštine. Niko ne spori, da je šef  Odborničke grupe „Grad za sve nas“ 24 sata pre održavanja sednice podneo predlog za dopunu dnevnog reda, ali da on nije imao između ostalog, preambulu, pravni osnov za donošenje, a uočeni su i nedostaci  u obrazloženju. Kao takav predlog nije ni mogao biti  predmet razmatranja jer je vraćen predlagaču da bi ga usaglasio sa odredbama Poslovnika, rekao je sekretar Skupštine Grada Miloš Mišković.