Berba zelene salate u plastenicima (Video)

Kod povrtara u plastenicima započeta je berba  zelene jesenje salate. Prva seča u OZZ “Srem” u Inđiji ukazuje na vrlo dobar ovogodišnji rod, al i kvalitet glavica. Cena se kreće od 30 dinara po komadu obične, do 35 dinara za komad reckave,odnosno kristalne salate. 

Prva seča zelene jesenje salate započeta je u plastenicima OZZ Srem u Inđiji, berba protiče u savršenom redu a po rečima berača dobar rod nije izostao ni ove sezone kao ni dobar kvalitet listova salate. 

Vremenski uslovu su itekako pogodovali proizvodnji salate, sama slika govori da je kvalitet tu, temperatura u plastenicima je uglavnom bila odgovarajuća, a pored obične u plastenicima OZZ Srema, se može naći i kristalka, odnosno reckava salata, čija cena po komadu ove sezone će iznositi 35 dinara.

Kako novi komadi bude dospevali i sazrevali tako će se i vršiti berba,koja će trajati narednih mesec dana. 

Aleksandar Krkobabić