Bolnički deo Klinike za urologiju KCV preseljen zbog rekonstrukcije objekta

Pr služba Kliničkog centra Vojvodine obaveštava da je bolnički deo Klinike za urologiju KCV
prostorno preselјen zbog rekonstrukcije objekta. Stacionarni deo Klinike je premešten u zgradu Klinike za medicinsku rehabilitaciju deo „C“ i „D“ (II sprat).


Deo dnevne bolnice (terapija LHRH agonistima, BCG terapija i redovne promene urinarnih
katetera) premešten je u objekat Bolnice na Mišeluku, dok se Urološko- onkološka komisija
sprovodi na Polikliničkoj urološkoj službi KCV.


RTG dijagnostika (ševasi, mikciona ureterocistografija, uretrocistografija) i plasiranje perkutanih
nefrostoma sprovodiće se u Centru za radiologiju KCV.
Posete pacijentima su zabranjene, a informacije o stanju bolesnika svakog radnog dana od 13-14
časova na broj telefona 021/484-3337