Dodatne informacije za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dodatne informacije namenjene poljoprivrednim proizvođačima za prijavu za premiju osiguranja za ovu godinu. Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2023, raspisan je 16. oktobra i traje do 15. novembra. Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, poljoprivredni proizvođači prilikom prijavljivanja na ovaj javni poziv treba posebno da obrate pažnju da se podaci koji su navedeni na polisi podudaraju sa podacima u eRPG i katastru. To je, kako naglašavaju, najbitnija stavka kako bi sredstva mogla da se automatski uplaćuju bez potrebe za ručnom proverom.

Aleksandar Krkobabić