Diplomatski dan u Sremskoj Mitrovici (Video)

 

Kultura predstavlja najsnažniju sponu među ljudima i društvima, i zajedno sa turizmom  predstavlja važnu privrednu granu za jednu zajednicu izjavila je potpredsednica Vlade Srbije Maja Gojković, koja je sa ambsadorom Kanade I pomoćnikom ambasadora EU u Srbiji prisustvovala diplomatskom danu prve kolonije pustovanja vune u Sremskoj Mitrovici. Reč je o projektu “Zajedno za kulturni turizam” koji se realizuje u okviru prekogranične saradnje sa BIH , a koji podržava NALED kao i ambasade evropskih zemalja kod nas.

Više od 20 žena iz Srbije i BiH uči tehnike pustovanja u okviru kolonije koja je organizovana  u mitrovačkoj Carskoj palati s ciljem da se osmisli zajednički jedan od proizvoda koji će dalje kružiti kao suvenir. U pustovanju se oprobala i potpredsednica Vlade koja ih je danas posetila.

Predstavnici diplomatskog kora podržavaju naše napore da oživimo stare zanate jer u tome vide negovanje kulturne baštine na evropskom kontinentu.

Pustovanje je stari zanat stariji I od tkanja koji fizički nije lak, da bi se stiglo od vune do krajnjeg proizvoda ima nekoliko faza, kažu iz Udruženja.

Gradonačelnica Sremske Mitrovice, istakla je se u lokalu čine napori da se osnaže žene da se bave starim zanatima, kao i Grad daje podršku Udruženjim apoput Udruženja “Zlatno runo Sirmijuma” koja neguju tradiciju. N ataj način što njihove proizvode nude turistima u Turističkom info centru ali I šalju širom sveta.  

Ovu tehniku mogu da nauče i žene i deca predškokog uzrasta, a jedan od novih projekata Etno mreže jeste edukacija nastavnika, učitelja, vaspitača, kako bi ovu tehniku mogli da prenesu mladima, jer kako kažu pustovanje utiče I na samu motoriku.