Proširenje kapaciteta mitrovačke luke

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost o početku aktivnosti na proširenju kapaciteta Luke Sremska Mitrovica i najavilo je javnu prezentaciju tehničkog dela projekta i planiranih mera zaštite tokom radova na proširenju kapaciteta,  za 3. novembar u prostorijama MZ Sava u Sremskoj Mitrovici.
Luka će, kako se navodi, biti povezana sa magistralnom prugom železničkog koridora Beograd – Ruma – Šid – granica sa Hrvatskom, kao i državnim putem IB-20 do auto-puta E70 i dalje do E75 i E80.
Prema idejnom pojektu, novi lučki kompleks će nakon proširenja imati površinu od 14 hektara i kapacitet od 1,5 miliona tona različitih tereta u 4 zone, a u planu je i izgradnja obaloutvrde, keja, fabrike betona.

Sanja Mitrović