22 predloga za Novembarsku nagradu i 10 za Plaketu Grada Sremska Mitrovica (Video)

Završen Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske nagrade i Plakete Grada Sremska Mitrovica. Ove godine pristiglo su 22 prijave za Novembarske nagrade i 10 za Plaketu grada.  Novembarska nagrada dodeljuje se 8. novembra na Dan Grada Sremske Mitrovice,  svake druge godine u znak priznanja za značajna dostignuća u određenim oblastima.

U novembru 2021. godine ispred Tima za imunizaciju Doma zdravlja Sremska Mitrovica doktor Adil Elhag dobio je Novembrasku nagradu i Plaketu Grada za nesebičan doprinos, rad na imunizaciji, koja je bila bitna stvar u tom periodu suzbijanja pandemije kovida 19.

Novembarska nagrada i Plaketa dodeljuju se na svečanim sednicama povodom Dana Grada. Novembarska nagrada dodeljuje se isključivo fizičkim licima za značajna dostignuća u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, zdrastva, sporta i dr, dok se Plaketa Grada dodeljuje fizičkim i pravnim licima za svoju delatnost i humanitaran rad, rad u kulturi i drugim oblastima.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje i dodeljuje se svake druge godine 8. novembara, a nagrada podrazumeva uručenje diplome. Inicijativu za dodelu nagrada i drugih prinanja pokreću preduzeća, ustanove, organuzacije i građani.

Katarina Marjanović