Danas je Tomindan

Danas je praznik Svetog apostola Tome, u narodu je poznat kao Neverni Toma, slavi se kao krsna slava.
Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo.
Sveti Toma proslavio se za života mnogim čudesima. Hrišćanstvo je propovedao u Indiji, gde je ustanovio crkvu i postavio sveštenike i episkope. Mnogi ljudi su tamo prihvatili hrišćansku veru sledeći ga.
U našem narodu, u sušnom periodu, Svetom Tomi se upućuju molitve, jer ovaj svetac čuva pečat od oblaka i donosi dragocenu kišu. Bio je vešt drvodelja, pa ga kao esnafsku slavu proslavljaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari. U nekim krajevima veruje se da štiti od vukova. Po narodnom verovanju, danas se nikud ne ide. Kaže se: “Sveti Toma, sedi doma.