Ministarka Tanasković u Sremu: Ne palite strništa! (Video)

Svake godine u ovom periodu kada je poljoprivreda u pitanju isti problem a to je paljenje strnjike ili požari na otvorenom. Povodom toga orgnizovana je velika akcija u okviru koje su inspektori na terenu zajedno sa sektorom ministarstva poljoprivrede kontrolisali paljenje žetvenih ostataka. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković zajedno sa Sektorom za vanredne situacije obišla je danas useve na teritoriji opštine Pećinci.

Aleksandar Krkobabić