Međuopštinski sporazum (Foto+Video)

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Ruma lokalni odbornici usvoji su Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Međuopštinski sporazum o projektovanju, izgradnji i upravljanju Regionalnim sistemom vodosnabdevanja “Istočni Srem”. Naime, ovo je višedecenijski plan da se osnuje preduzeće sa sedištem u Rumi, a njegovim radom bi se rešio problem vodosnabdevanja na teritoriji istočnog Srema, ali i jednog dela Novog Beograda.