Javni poziv

U Opštini Stara Pazova objavljen je Javni poziv sa sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za 2023. godinu. Javni poziv će trajati do utroška  sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine.  Prijavljivanje se vrši dostavljanjem popunjenog, potpisanog i odštampanog prijavnog obrazca koji se može naći na sajtu ove opštine. Za sve dodatne informacije građani mogu pozvati broj 022/310-013 ili pisati na mejl energetska.sanacija.jp@starapazova.rs