Prijave u toku

Prijavljivanje za privremeno priključenje na eletro, gasnu i mrežu daljinskog grejnja, vodovod i kanalizaciju  nezakonito izgrađenih objekata je u toku i traje do 15. oktobra. Kako kažu nadležni  iz Odeljenja za urbanizam i građenje  u Rumi, za sada su pristigle 74 prijave.