Krenuo novi ciklus “Moja prva plata”

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata za 2023, koji će biti realizovan kroz četiri faze. Ovaj program bi trebao da omogući prvo radno iskustvo za 10.000 mladih. Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje u skladu sa Uredbom o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ. Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 28.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 34.000,00 dinara.